2022-09-11 W Urzędzie Miejskim w Skoczowie uruchomiona została usługa tzw. Wideotłumacza.

Możliwość skorzystania z Wideotłumacza ma każda osoba niesłysząca, chcąca załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Skoczowie lub w Jednostkach Organizacyjnych Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Interesanci Jednostek Organizacyjnych Gminy Skoczów mają pełne prawo oraz możliwość skorzystania z powyższej usługi.

https://wetransfer.com/downloads/adaed5028d127eda41f6f9adc98ad73f20220907094929/2f6fd471beb9b40d824801671123dbb520220907094930/e35ded

2022-02-22 Rekrutacja do przedszkola

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:

https://mzo.skoczow.pl/strona-1659-rekrutacja_na_rok_szkolny_2022_2023.html 

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaskoczow

2021-10-20 Gminny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych

Informacje dotyczące Gminnego Przeglądu Pieśni i Piosenek Patriotycznych online "Śpiewamy dla Polski"

2021-08-20 Zebranie z rodzicami

Informacja dotycząca zebrania z rodzicami.

2021-06-24 Bezpieczne wakacje

Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci  podczas wypoczynku letniego m.in. w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, narażenia na szkodliwy wpływ promieniowania UV,  ukąszenia kleszczy i zatruć pokarmowych.

2021-06-14 Informacja- Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.

2021-05-27 Nowy kontakt z przedszkolem

 W zakładce kontakty została uruchomiona " bramka" umożliwiająca kontakt mailowy z przedszkolem - polecana forma kontaktu dla osób, które nie korzystają na co dzień  z usług przedszkola.Przejdź do strony: