Oferta przedszkola

Wszystkie działania podejmowane przez naszą placówkę mają na celu zapewnienie naszym wychowankom jak najlepszych warunków do rozwoju, zabawy-nauki zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.


Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronne psychofizyczne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym na podstawie akceptowanego systemu wartości, który jest związany z ideą integracji. 


Wspólna zabawa uczy otwartości, tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, serdeczności, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za siebie i innych. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do adaptacji dzieci. Pierwsze dni naszych najmłodszych wychowanków w przedszkolu staramy się tak zorganizować, by adaptacja do nowych warunków zmienionego środowiska była jak najkrótsza i jak najmniej bolesna.Tradycją naszej placówki są imprezy okolicznościowe organizowane cyklicznie: 

- Andrzejki,

- Mikołaj,

- Bal karnawałowy,

- Koncert kolęd i pastorałek wraz z kiermaszem ciast i ciasteczek,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Dzień Matki i Ojca,

- Piknik z okazji MDD,

- Dzień Pluszowego Misia,

- Pasowanie na przedszkolaka.


W codziennej działalności dużą wagę przywiązujemy do wychowania przez sztukę. Z tego powodu w pracy wychowawczo-dydaktycznej dążymy do rozwijania aktywności twórczej: muzyczno-ruchowej, teatralnej i plastycznej. 

Zajęcia są zabawą, podczas której u dzieci wykształcane są umiejętności niezbędne w dalszym procesie kształcenia. Podczas nauki piosenek dzieci ćwiczą swoją pamięć, zaś nauka kroków tanecznych i tworzenie przeróżnych układów tanecznych do muzyki to okazja do stymulowania orientacji przestrzenno-ruchowej. Inną wielką atrakcją, dostarczającą wielu przeżyć w kontakcie z muzyką, jest gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych. To ulubiona forma kontaktu dzieci z utworami muzycznymi. Oferujemy dzieciom ciekawe formy obcowania ze sztuką. Co miesięczne przedstawienia teatralne w wykonaniu grup artystycznych z całego kraju, koncerty zespołów.


Dbamy również o rozwój umiejętności plastycznych naszych wychowanków. Dzieci poznają ciekawe techniki, plastyczne i mają możliwość rozwijania sprawności manualnej. Uczestniczą w licznych konkursach plastycznych organizowanych na terenie gminy województwa a także kraju.W ciągu roku szkolnego zajęcia prowadzimy w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole", którego autorem jest Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska.


Posiadamy również programy własne – napisane przez nasze nauczycielki, które według nowych przepisów są programami wspomagającymi i wchodzą w skład Przedszkolnego zestawu programów, są to:
- „Jest takie miejsce...” - program edukacji regionalnej,
- „ Drzewo życzeń – odkrywamy świat przyrody” - program edukacji ekologicznej,
- „ Przedszkolak na scenie” - program edukacji teatralnej,
- „ Umiem żyć z innymi i dla innych” - program działań wychowawczych,
- „ Pędzelek” - program rozwijający twórczą aktywność plastyczną dla dzieci uzdolnionych,
- „ Przedszkolak w świecie wyobraźni” - program rozwijający uzdolnienia twórcze i zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą,

- „ Śpiewam, gram i tańczę” - program rozwijający twórczość muzyczną,

- " Mali badacze" - program rozwijający badawczo- przyrodniczą ciekawość i kreatywność dzieci,Realizacja celów głównych

Program profilaktyczny

System wspierania dziecka zdolnego

Katalog metod stosowanych w przedszkolu