2021-06-24
Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci  podczas wypoczynku letniego m.in. w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, narażenia na szkodliwy wpływ promieniowania UV,  ukąszenia kleszczy i zatruć pokarmowych.