2021-06-24 Bezpieczne wakacje

Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci  podczas wypoczynku letniego m.in. w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, narażenia na szkodliwy wpływ promieniowania UV,  ukąszenia kleszczy i zatruć pokarmowych.

2021-06-14 Informacja- Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.

2021-05-27 Nowy kontakt z przedszkolem

 W zakładce kontakty została uruchomiona " bramka" umożliwiająca kontakt mailowy z przedszkolem - polecana forma kontaktu dla osób, które nie korzystają na co dzień  z usług przedszkola.


2021-04-29 Akcja wywieś flagę

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza m.in. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

https://www.youtube.com/watch?v=VBJhyEW_jFY

2020-10-22 Wygrana w gminnym konkursie filmowym

Miło nam poinformować, że nasza placówka wygrała w gminnym konkursie filmowym zorganizowanym przez Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie pt.: "Życzenia na Dzień Nauczyciela". W nagraniu wzięły udział wszystkie grupy, a osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie nagrania były Katarzyna Molenda i Danuta Krzemień-Podżorska.


2020-09-24 Deklaracja Dostępności

Przedszkole Publiczne nr 1 Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pp1.mzo.skoczow.pl

Przejdź do strony: